Obyčejné věci, které gentleman dělá jinak


Moderní gentleman se umí chovat

Gentlemanství je především o ohleduplnosti, každý muž, který ctí etiketu, by měl mít na srdci především pohodlí ostatních, zejména dam.
Pravidla slušného chování bychom tedy neměli chápat pouze jako seznam škrobených doporučení a zákazů, ale jako cestu k tomu, aby se nám ve společnosti lépe fungovalo.
A jaká jsou tedy základní pravidla?

Čisté a upravené oblečení, nezanedbaný vzhled. Ať už je váš styl jakýkoliv, oblečení i boty by měly být úhledné, úprava vlasů, nehtů, vousů taktéž.

Ve slovníku každého gentlemana jsou slova „prosím“ a „děkuji“. Možná se vám to zdá jako banalita, ale zkušenost říká, že to zdaleka není standardem. Do moderního gentlemanství vstoupila ekologie – patří k dobrým zvykům starat se o planetu. Nicméně bychom tím neměli nikoho otravovat a ostatní nutit či přesvědčovat. Chlubit se není slušné.

Jistá dávka skromnosti patří k dobrému tónu. Gentleman si nevymýšlí, nelže. Nic vás nezdiskredituje tak, jako když vyjde najevo něco, v čem jste se přikrášlili. Gentleman skládá komplimenty a flirtuje. V tom nejlepším slova smyslu, bez obscénního podtextu.

Také je vhodné občas věnovat svou pozornost výhradně společnosti, nenechávat se ani ostatní vyrušovat mobilním telefonem. Stanovte si priority také v komunikaci.

Gentleman a dáma Je třeba mít na paměti, že z hlediska společenského postavení zaujímá dáma vždy to výsadnější. Chovejte se k ní podle toho, odměnou vám bude usměvavá a dobře naladěná společnost. Gentleman vstává, když žena vchází nebo odchází, drží jí dveře, deštník, pomáhá z a do kabátu, nosí zavazadla (nikoliv ovšem kabelku). Muž se vždy představuje ženě jako první, žena iniciuje podání ruky. Muž usazuje ženu po své pravici, pokud se vedle ní například v kině nebo divadle posadí někdo nevábný nebo potenciálně rušivý, automaticky si muž s ženou vymění místo. Muž nenechává ženu nikdy sedět na kraji řady – kde by ji mohl někdo zboku ohrozit. Do restaurace vchází první muž, ženu usazuje na výsadnější místo (zády ke zdi – čelem do prostoru nebo čelem k oknu), neusedá dřív než žena ani nezačíná jíst dřív než žena. Je vhodné, v případě, že nedocházejí spolu, aby měl muž rezervaci a byl na místě alespoň 10 minut předem. Muž v restauraci za ženu vždy platí. Výjimkou je pouze případ, že žena zve muže na pracovní schůzku, kdy je jasné, že útrata nejde z jejích peněz. Toto pravidlo je v současné době velmi zpochybňováno, nicméně jeho platnost je neměnná. Existují restaurace, ve kterých žena dostává automaticky jídelní lístek, ve kterém nejsou uvedeny ceny. Ani v restauraci, kde je kouření povoleno, by si muž neměl zapálit bez svolení dámy. Také v rámci moderních technologií existují jisté meze – muž by neměl nikdy nechávat dámu čekat na odpověď případných zpráv, zvednout jí telefon, popřípadě se řádně omluvit. O chůzi do a ze schodů a jiném poskytování komfortu dámě jsme hovořili také v jednom z minulých článků.

Závěrem Je možné, že se při čtení tohoto gentlemanského minima bude mnoho pánů cítit dotčeno, že veškerá starost leží na nich. Že chovat se jako gentleman ke každé ženě se lidově řečeno „nevyplácí“. Spousta pravidel etikety se týká také žen, jejich chování by mělo být také slušné, okouzlující a hodné gentlemanského doprovodu. Gentlemanství je ovšem způsob života, za který byste neměli vyžadovat nic na oplátku. Pokud máte vedle sebe opravdovou dámu, jde vše přirozeně. Pokud ne, neměli byste ze svých standardů chování slevit, jen tím můžete konat osvětu mezi oběma pohlavími.