Orlík odhaluje zatopená místa, které 50 let nikdo neviděl !


Orlická přehrada nám aktuálně ukazuje místa, které už někteří dlouho neviděli!
Na povrch vystupují zbytky budov, mlýnů a kamenných míst, která po 50 let byla schovaná pod několika metry vody.
Orlík před 50 let plně napustili a voda zatopila přes šestset budov.
Z toho 4 malé elektrárny, šest pil a čtrnáct mlýnů.
Aktuálně nám ukazuje i lodě, které leží několik metrů nad hladinou vody.

Každému se vybaví vzpomínky z dobových fotografií, které jim kdysi ukazoval babička nebo dědeček.

Hladina Orlické přehrady klesla o tolik metrů, že se objevily základy staveb, které nikdo padesát let neviděl.
Objevila se silnice, která vedla ke starému řetězovému mostu. Lemovaná byla ovocnou alejí, po které zbyly dnes už uen pařezy.
Kdysi tu stála vesnička jménem: Červená nad Vltavou.

Aktuálně se k Orlíku zbíhají turisti v tak hojném počtu, že správci přehrady předpokládají, že Orlík navštíví teď více lidí, než v letní sezóně.