Švýcarsko bude první zemí, která bude mít jeden příjem pro každého ve výši 2500 franků/měsíc bez rozdílu!


Švýcarsko se stává nejen nejšťastnějším zemí na světě ale bude také první zemí na světě, která zruší sociální dávky jako např. dávku v nezaměstnanosti, potravinové lístky, příspěvek na bydlení apod., a nahradí je jedinou dávkou, kterou by dostával každý občan Švýcarska bez rozdílu, zda je zaměstnán nebo není. Tato jednotná dávka pro každého Švýcara se nazývá Nepodmíněný základní příjem (VZP). Každý dostane 2 500 franků, což je přibližně 2400 eur, kdo pracuje nebo ne. Myšlenku, kterou předložila skupina intelektuálů, trvá na tom, aby lidé chtěli pracovat a získali zaměstnání.
Federální vláda schválila hlasování podnětu v červnu. Důvodem opatření je přerušit vazbu mezi zaměstnaností a příjmem, kde lidé budou mít zaručený příjem. Návrh výboru je založen na průzkumu, který ukázal, že většina švýcarských obyvatel by pokračovali v práci nebo hledali práci, i kdyby byl garantovaný příjem schválen. Pokud by návrh prošel, stalo by se Švýcarsko první zemí, která by vyplácela svým obyvatelům tak velkou sumu.