Vědci zjistili, že lidé, kteří nadávají , mají o hodně větší slovní zásobu!


Vulgarismy neslušné a urážlivá slova jsou součástí slovní zásoby každého jazyka. Někdo je používá jen sporadicky, někdo vůbec a další zase ani jiná slova nezná … Když se projdete po našich ulicích, nebo se jen zaposloucháte do rozhovorů mladých lidí v autobuse zjistíte, že se běžná konverzace vulgarismy jen hemží. Podle nejnovějších vědeckých objevů to však neznamená, že je dnešní generace lidí neinteligentní a omezena pouze na neslušné výrazy. Právě naopak!

Podle psychologů a jazykovědců je časté používání vulgarismů zdravým ukazatelem rozvinutých verbálních schopností. Vědci na to nepřišli jen tak uvažováním ve svých kancelářích. Za vším stojí skutečný experiment.

V první fázi bylo vybráno 43 respondentů, studenty v pozdním mladistvém věku (kolem 20 let), na kterých byl experiment proveden. Ten spočíval v porovnání jejich slovní zásoby se znalostí a používáním vulgarismů. Jak to celé probíhalo?

Experiment byl velmi jednoduchý. Mladiství dostali za úkol napsat do jedné minuty co nejvíce slov začínajících na předem určené písmeno. Stejně to bylo s napsáním zvířat na dané písmeno. Jako poslední psali mladiství vulgarismy a urážlivá slova. Výsledky ukázaly, že jednotlivci, kteří napsali nejvíce vulgarismů dokázali napsat i nejvíce „běžných“ slov. Mozek těchto lidí byl totiž mnohem kreativnější, dokázal rychleji reagovat a jejich slovní zásoba byla mnohem větší.

Vědci z Massachusettské univerzity se při tomto experimentu dobře pobavili. Studenti totiž dokázali vymyslet až 533 vulgarismů na různé písmena a některé prý opravdu stály za to! Je třeba říci, že navzdory nevelké vzorku si vědci stojí za svým a tvrdí, že člověk, který zná mnoho vulgarismů a dokáže je správně používat, má skutečně bohatou slovní zásobu a řečnické schopnosti. Tvrdí totiž, že znalost slov a schopnost jejich využití je univerzální, zda se jedná o zvířata, předměty, nebo vulgarismy.